Uctění památky padlých

05.05.2019

V neděli 5. května se uskutečnil u kostela sv. Cyrila a Metoděje vzpomínkový akt k 74. výročí osvobození naší obce od německých okupantů a uctění památky padlých a popravených občanů ve dvou světových válkách. Za tyto oběti válek byla v kostele sloužena mše svatá. Samotný obřad začal u nově upraveného památníku pátera Bohuslava Uhlíře. Poté pokračoval u pomníku rudoarmějců a zakončen byl u památníku padlých občanů Chlebovic ve světových válkách. Za vedení města se účastnil náměstek primátora Karel Deutscher, za Osadní výbor Chlebovice Miloš Kozelský a Libor Janečka. Byli přítomni i zástupci místních spolků. Na závěr přítomní zazpívali českou státní hymnu.

(Jon)