V hospicích se nepropůjčíme k usmrcování pacientů

27.05.2019

Společné prohlášení Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a České společnosti hospicové péče k návrhu na zavedení eutanázie.

Poslankyně Věra Procházková (ANO 2011) v rozhovoru pro Aktuálně.cz (19.5. t.r.) navrhla, že eutanázii by mohli v budoucnu provádět hospice a mobilní hospice. 

Na webu cirkev.cz (ZDE) si k tomuto návrhu můžeme přečíst společné prohlášení Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a České společnosti hospicové péče.

Jeho část:

"Jako zástupci lékařské odbornosti v hospicové péči a hospiců v ČR návrh paní poslankyně odmítáme, neboť vychází z nepochopení role paliativní medicíny a role lůžkových i domácích (mobilních) hospiců. Základní funkcí hospiců je poskytovat takovou zdravotní i další péči, aby pacient mohl dožít v důstojném prostředí bez zbytečného strádání fyzického i nefyzického, a to až do přirozené smrti. Péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních a dobrovolníků 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Všem pracovníkům hospiců jde především o kvalitu a důstojnost života pacienta s těžkou nemocí, nikoli o násilné ukracování života."

"Názor, aby hospice byly vykonavateli eutanázie, protože v nich se na rozdíl od nemocnic "neléčí", je v naprostém rozporu se základním smyslem jejich péče. Hospice vyrostly na úctě k lidskému životu až do jeho přirozeného konce, jsou účinnou a v praxi ověřenou odpovědí na myšlenky koketující s umělým ukracováním lidského života. V ČR je třeba zlepšit péči i mimo hospice, nikoli zabíjet bezbranné. Snahy uzákonit eutanázii i požadavek ji uskutečňovat v hospicích proto odmítáme. V hospicích se nepropůjčíme k usmrcování pacientů."

(Lum)