V Místku rozdávají misijní letáky, v nichž prezentují farnost

19.10.2019

V neděli 20.10. bude misijní neděle. Farnost Místek v misijním měsíci říjnu roznáší misijní letáky.

Misijním územím může být i naše nejbližší okolí. Místo, kde pracuji, kam chodím do školy, tam, kde bydlím. Ve farnosti Místek se rozhodli misijně působit právě v Místku. Jako formu zvolili misijní letáky, které roznášejí místní farníci do poštovních schránek. 

S nápadem přišel nový místecký farář a děkan P. dr. Daniel Vícha. V místní tiskárně nechal natisknout 3 000 letáků, v nichž stručně a srozumitelně představuje místní komunitu věřících. "Farnost Místek je tady pro každého" - zní hlavní motto letáku, který rovněž cituje papeže Františka: "Víra je schopnost vidět věci jinak."

Do poštovních schránek se tak dostane přehledná prezentace toho, čím farnost je a co lidem nabízí. "Farnost je otevřené společenství lidí, kteří vzali vážně radostné poselství evangelia a snaží se prohlubovat svůj vztah k Bohu ve společenství ostatních křesťanů." A dále: "Chceme být blízko všem lidem, kteří touží po vzácných životních hodnotách a nebojí se bourat stereotypy a předsudky. Těšíme se na Vás!" Těmito slovy představuje farnost farář a děkan P. Dr. Daniel Vícha.   

Celý čánek uveřejněný na stránkách Ostravsko Opavského biskupství najdete ZDE.

(Lum)