Chlebovické varhany 2020

12.01.2020

Milí farníci, dnešního dne jste byli po mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje seznámeni s projektem na výměnu varhan v tomto kostele. Aby jste si mohli udělat správnou představu o tom, o čem v projektu jde, obdrželi jste informační materiál a k tomu osobní dopis Libora Janečky, který projekt zaštiťuje. Zároveň byly rozdány hlasovací lístky, které budete příští týden v neděli 19.1.2020 moci odevzdávat se svým hlasem ANO nebo NE výměně varhan. Pro Ty, kteří na dnešní mši svaté nebyli, je zde možnost si rozdávané materiály stáhnout do svého PC a vytisknout z těchto stránek (odkazy jsou dole pod článkem). Pokud přijdete příští týden na nedělní mši svatou, vy kteří nemáte hlasovací lístky, budete mít možnost se hlasování také účastnit. Prázdný hlasovací lístek obdržíte na hlasovacím místě a budete jej moci označit a ihned vhodit do hlasovací urny. Věříme, že materiály, které jsme k projektu připravili, Vám umožní si celou věc promyslet a správně se rozhodnout.

(Jon)