"Vstaň a choď!"

28.02.2022
Je dobré mít kamarády. Náš chromý z dnešního biblického příběhu, o kterém jsme si s dětmi povídali v náboženství, měl určitě 4 hodně dobré kamarády. Vzali ho a odnesli za Ježíšem. Pevně věřili, že má Ježíš velkou moc a jejich "nechodícího" kamaráda uzdraví. Vzali ho na nosítka a nesli ho někam do města, vyšplhali s ním na střechu, odkryli část domu a spustili ho po provazech dolů přímo k Ježíšovým nohám. 

S dětmi jsme si povídali k čemu všemu se nohy hodí. Očichali jsme, kdo má nejsmradlavější ponožky. Vyzkoušeli jsme, jak je těžké někoho nést, jak se staví dům (z Lega) a vyrobili jsme si našeho panáčka na nosítkách. Na závěr jsme si zaskákali a zazávodili. 

Tak vstaň, vezmi (sbal si) své lehátko (to, co tě upoutává a ubíjí, stahuje a nechává jen bezvládně ležet) a jdi domů! 

A i s dětmi jsme se pomodlili za mír... 

LuH