Vzpomínáme

24.08.2022

Dne 26. srpna si připomeneme sté nedožité narozeniny našeho duchovního správce P. Oldřicha Svobody. Obětavého kněze s otevřeným srdcem ke svým farníkům.

V neděli 28.8. bude za P. Oldřicha Svobodu a kněze v Chlebovicích sloužena mše svatá.