Živý Betlém v naší farnosti

21.12.2022

Letos poprvé budeme moci prožít s naší vesnicí opravdové putování do Betléma. Přijďte za malým Ježíškem, za živými zvířátky, za vánoční pohodou. Poděkovat za uplynulý rok či se jen tak sejít u punče, zazpívat si koledy a popovídat si se sousedy a známými. 

Na závěr zveme všechny do našeho kostela k zazpívání Vánočního hymnu s varhany, předání našich proseb a díků Pánu a k prohlídce místního unikátního kostelního betléma. 

Rádi Vás tímto zveme v pátek 30. 12. v 17 hodin na farní zahradu v Chlebovicích. 

Výtěžek z této akce bude věnován na nové varhany. 

(LuH)