Aktuality


Rychlovky:

  • Podpořte sbírku na nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje - číslo sbírkového účtu je 5908678359/0800 (přispět můžete v Chlebovicích také poslední neděli v měsíci v kostele při mši svaté). Stav účtu k 10.4.2021 je 1 464 223 Kč, cílová částka je 3 570 710 Kč.

Město Brušperk leží uprostřed území mezi městy Ostravou, Frýdkem-Místkem, Kopřivnicí a Bílovcem, v oblasti zvané Lašsko. Rozprostírá se na třech pahorcích svažujících se k pravému břehu řeky Ondřejnice a na jejím levém břehu, který mírně stoupá až do nejvyššího bodu na katastru města - k vrcholku kopce Svatého Marka, který leží v nadmořské výšce...

Farnost Místek je dobře známá díky dlouholetému působení o. děkana Josefa Maňáka. Když před dvěma roky zemřel, mnozí si kladli otázku, co bude dál. Ukázalo se, že navázat na jeho odkaz nebude jednoduché. Farnost se na několik měsíců ocitla v jakémsi "vzduchoprázdnu" a farníci se ptali, co bude dál... V létě 2019 zesnulého o. Maňáka nahradila jiná...

Před 40 lety, 31. prosince 1980, vyhlásil papež Jan Pavel II. svaté Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy. Apoštolským listem Egregiae Virtutis postavil papež Jan Pavel II. slovanské věrozvěsty po bok sv. Benedikta, vyhlášeného patronem Evropy o 16 let dříve papežem Pavlem VI. V roce 1999 pak připojil mezi zvláštní přímluvce našeho kontinentu...

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.

Díky štědrosti všech dárců byla v rámci programu DARUJ FM na nové varhany vybrána částka 345 448,44 Kč. Zastupitelstvo města dne 16. 12. 2020 schválilo dotaci v maximální výši dané pravidly tohoto programu, a to 200 000 Kč. Celkem tedy projekt "DARUJ FM Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích" vynesl částku 545 448,44 Kč.


Sledujte nás na: