Radujme se, Advent přichází

01.12.2019

V neděli 1. 12. začala adventní doba. Na úvod mše svaté byly požehnány přinesené adventní věnce a zapálena první svíce na adventním věnci. Začali tak doba přípravy na narození našeho Spasitele.

Advent (slovo pochází z latinského adventus - tj. příchod), je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, čas naděje a očekávání.

1. neděle adventní je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. První svíčka na adventním věnci je nazývána svíci proroků, neboť je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

2. neděle adventní představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Druhá adventní svíčka je nazývána svící betlémskou, neboť reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

3. neděle adventní je nazvaná také "Gaudete" neboli radostná. Pojmenovaná je podle prvních slov úvodního verše mše svaté: "Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko." Radostná atmosféra z blížícího se Kristova příchodu může být vyjádřená při mši růžovou barvou, namísto obvyklé fialové. Svíčka, zapalovaná tuto neděli, se nazývá svíci pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že období přípravy na Vánoce je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

4. neděle adventní představuje události, které již bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě, a je spojena s postavou Panny Marie. Svíčka, která se tuto neděli zapaluje, je nazývána svící andělskou a představuje mír a pokoj. 

Symbolem adventu je adventní věnec, jehož historie sahá do 19. století, kdy ho poprvé v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes H. Wichern. Kruhový tvar představuje Boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství. Zelené rostliny jsou symbolem života jako takového, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti.

Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

Brněnská diecéze vydala tradičně Průvodce adventem - aplikaci, kterou si můžete stáhnout do svého mobilu se systémem Android z Obchodu Play - odkaz ZDE. Na každý den je připravený úryvek z Písma svatého s krátkým zamyšlením. 

Více o adventní době si můžete přečíst v článku na webu cirkev.cz.

(Lum)