Adaptace podkroví fary ve Staříči s podporou MS kraje

06.04.2023

Adaptace podkroví fary ve Staříči na shromažďovací prostory s podporou Moravskoslezského kraje

Budova fary ve Staříči slouží již řadu let především místním skautům a dalším volnočasovým aktivitám farnosti a občanů Staříče vůbec. Vzhledem k stálému nárůstu počtu našich skautů však již prostory fary přestaly kapacitně stačit a proto jsme se rozhodli ve spolupráci se zdejšími skauty a za podstatné finanční podpory obce Staříč upravit podkroví fary na novou velkou shromažďovací místnost. Záměr se podařil a podkroví bylo v říjnu 2022 dokončeno a slavnostně otevřeno.

Projekt je vzhledem ke stavu fary velice nákladný, takže je potěšitelné, že akci finančně podpořil v roce 2022 i Moravskoslezský kraj dotací 150.000,-Kč. Prostředky byly využity na provedení nového bleskosvodu fary.