Co přinesla synoda o mladých lidech

05.11.2018

27.10. po necelých čtyřech týdnech skončila hlasováním o závěrečném dokumentu Synoda na téma "Mladí lidé, víra a rozlišování povolání".

Biskupové se na mladé obrátili i krátkým listem s ujištěním, že je církev nikdy neopustí a je připravena je doprovázet. V neděli 28. října se konala na závěr XV. řádného synodního shromáždění v Bazilice sv. Petra slavnostní mše svatá.

Biskup Tomáš Holub napsal na svém Twitterovém účtu po skončení synody toto: "Jsem nadšen! Církev naslouchající, na cestě, prosící za odpuštění, ukazující na Krista nikoliv na sebe, nutnost zásadně posílit roli ženy, otevřená vyjádření o sexualitě! Bohu a papeži Františkovi díky!"

Více informací na webu cirkev.cz