Čtu, tedy ještě stále jsem...

05.05.2019

Ne, to není název knihy, ale parafráze jednoho známého výroku. Tím chci říct, že jsem tady dlouho nepřidal žádnou anotaci k přečtené knize, ani knize k přečtení nachystané. Není to však způsobeno tím, že bych nečetl, ale tím, že se mi nedostává v denním běhu mého života mnoho místa na některé aktivity, které jsem v zimním období zvládal, zvláště to pozoruji na psaní příspěvků pro tento farní web. Inu jaro znamená pro mě nejen radost z Velikonoc, z rozkvetlé přírody, ale i výrazný nárůst práce:-), za což samozřejmě PB velice děkuji. Dnes Vám nabízím (konečně) současně tři zajímavé knižní tituly, které v mé knihovně přibyly celkem nedávno.

Umění rozlišovat, vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2011. Namísto svých někdy nepřesných slov k obsahu knihy, použiji jeden citát z jejího úvodu: "...Jistoty některých se otřásají a lidé nevědí, co si mají myslet, jak se mají rozhodovat v základním směrování života i v každodenních záležitostech nebo výchově svých dětí. Nevědí, jaké hodnoty si vybrat ani jak jednat, zejména v morálních otázkách. Nevědí, jaký postoj zaujmout vůči novým trendům. Často se zmítáme mezi tím, co nám připadá jako nadčasové hodnoty, a tvrzením, že "musíme jít s dobou", která nám zní v uších jako donekonečna omílaná odrhovačka." Bertrand Georges nám nabízí jasné a konkrétní klíče k tomu, abychom si dokázali ujasnit své priority a postupně rozvíjeli umění rozlišovat skutečné dobro od dobra zdánlivého. Ukazuje jak dospět k uznání svých omylů, k přijetí důsledků svých rozhodnutí, k vytrvalosti v učiněných volbách, a tím i k zodpovědnému životu, naplněnému vnitřní svobodou.(zdroj: citace z knihy)

Chraň svoje srdce, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2009 (druhé vydání). John Eldredge je autor spirituální literatury, terapeut a ředitel společenství pro duchovní poradenství Ransomed Heart Ministries v americkém Coloradu. "Žijeme v době, kdy je proti nám použita strategie zaměstnat a pohánět. Jen se zeptejte svých známých, jak se jim vede. Devět z deseti odpoví něco v tom smyslu: Nestíhám...Mám hrozně moc práce...Smrtonosný plán, který stojí proti nám, zní: Udržuj je v poklusu. Pak nebudou mít čas starat se o svoje srdce. Postaráme se, aby vyhořeli, a pak je dostaneme...Ale nikdo z nás přeci nechce, aby vyhořel a padl. Nejsme tu sami za sebe, jsou tu i jiní, kteří na nás spoléhají. I proto se musíme starat o své srdce..."(zdroj: citace z knihy). Není to lékařská kniha, abych vás nemátl. Je to o našem vlastním "srdci".

Chci, abys byl, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. Ano, Tomáš Halík je opravdu můj oblíbený autor a otevřeně se k tomu přiznávám. "Po knihách o víře a naději je hlavním tématem této knížky láska. Ježíš označil přikázání lásky k Bohu a k bližnímu za největší ze všech; učil, že člověk má milovat i své nepřátele....Autor je přesvědčen, že právě končí novověká podoba náboženství a že s ní odchází představa o Bohu, kterou nazývá "banální bůh". Nekončí však víra, naděje a láska."(zdroj: citace z knihy) Kdo pravidelně čte Tomáše Halíka, ten ví, že v knize opět najde mnoho autentických myšlenek, které těží z opravdové "hloubky" duchovního života.

Toť vše milí čtenáři. Přeji Vám ze srdce, aby jste našli dostatek prostoru v běhu dní ke chvíli ztišení nejen pro modlitbu, ale i pro dobrou četbu.

(Jon)