Farnost Místek se představuje

17.01.2021

Farnost Místek je dobře známá díky dlouholetému působení o. děkana Josefa Maňáka. Když před dvěma roky zemřel, mnozí si kladli otázku, co bude dál. Ukázalo se, že navázat na jeho odkaz nebude jednoduché. Farnost se na několik měsíců ocitla v jakémsi "vzduchoprázdnu" a farníci se ptali, co bude dál... V létě 2019 zesnulého o. Maňáka nahradila jiná výrazná osobnost, a sice o. Daniel Vícha, kterého můžete znát z TV Noe z mnoha různých pořadů. Farnost dostala nový impulz.

Jak už to tak bývá, některé věci zapadnou do určitých vyjetých kolejí, když je na místě dlouhou dobu jeden kněz. Díky o. děkanovi Maňákovi se rozjela spousta dobrých pravidelných akcí (namátkově třeba Senzamez, což je ukončení církevního roku pro mládež, církevní Silvestr pro dospělé nebo různá společenství).

S příchodem o. děkana Víchy začaly velké opravy. Nejprve byla na řadě generální oprava fary, jejíž podkroví bylo ve špatném stavu, pak opravy kostelů a kapliček, naposledy kaplička Na Podpuklí. Krásná fara a opravené kostely však jistě nejsou to jediné, co v Místku najdete. Co dva týdny se konají Hovory o víře, které pravidelně navštěvuje několik desítek lidí. Je to výborná možnost, jak prohloubit své znalosti o Bohu a zároveň přebývat ve společenství. Byly plánovány i manželské večery, které však překazila pandemie covidu-19. Kromě toho fungují různá manželská společenství. Ani mladí nepřijdou zkrátka, mohou každý týden navštěvovat společenství pro mladé. Pokud rádi čtete, navštivte farní knihovnu. Najdete v ní přes 3000 titulů! Její internetové stránky najdete ZDE.  

Pandemie koronaviru nás všechny vystavila nečekané situaci. Jak zareagovat ve farnosti, kde na nedělní mše chodí zhruba 1000 lidí? Navíc farnost Místek, to není jen kostel sv. Jana a Pavla, kostel všech svatých a kostel sv. Jakuba na náměstí v Místku, nýbrž pod Místek spadají i filiální kostely v Lysůvkách, Sviadnově a Hodoňovicích. Situace vskutku nelehká. Myslím, že se s tím vedení místecké farnosti popralo dobře. Kromě několika mší v týdnu, které může navštívit předepsaný počet účastníků, se každou neděli podává svaté přijímání v kostele sv. Jana a Pavla, kde opravdu může Tělo Kristovo přijmout každý, kdo má zájem. Otcové zareagovali na nemožnost scházet se osobně i moderními formami komunikace. Na farním facebooku (odkaz ZDE) probíhají přenosy nedělních mší svatých, modlitba růžence či Hovory o víře.

Pokud to situace dovolí, jste všichni zváni navštívit naši farnost, kdykoli se Vám zamane.  O Velikonocích probíhají krásné obřady a Páteční křížová cesta městem. V létě mohou přijít rodiče s dětmi na dětský den, který v minulém roce slavil velký úspěch. Před Vánoci zase probíhají roráty, které navštěvuje každoročně 60-70 dětí. Za zmínku stojí určitě i Katolický lidový dům v Místku, který v průběhu roku pořádá mnohé přednášky, besedy, kulturní akce i filmové večery. Zkrátka, v Místku si vybere každý 😊

Aleš Incédi