Pomozte křesťanským nakladatelstvím

12.04.2020

Ke společnému postupu a apelu na čtenáře vede koronavirová krize menší nakladatele, včetně těch, kteří vydávají křesťanskou literaturu. Bez zákazníků, kteří by kupovali knížky od "Karmelitánů", Paulínek, CDK, Doronu a mnohých dalších, je jejich služba v ohrožení. 

Ke vzájemné podpoře se tři desítky menších nakladatelství spojily v Cechu malých nakladatelů. Společně předložily Ministerstvu kultury žádost o finanční podporu s upozorněním, že právě malá nakladatelství nejsou zaměřena primárně na zisk, nýbrž na kvalitu a jejich zánikem by česká kultura přišla o řadu jedinečných počinů trvalé hodnoty (celé znění dopisu je dostupné na Facebooku cechu). Mnohá z těchto nakladatelství znají čtenáři KT z našich "Knižních tipů" - jako Petrkov, Torst, Kalich, Pavel Mervart, Akropolis, Oikoymenh nebo Barrister & Principal.

Zdroj: KT č. 15

Sledujte FB stránky Cechu malých nakladatelů: